شکست
شکست را چگونه تعریف می کنند؟ گفتند: شکست یعنی تو یک انسان در هم شکسته ای! گفت: نه ! شکست یعنی من هنوز موفق نشده ام. گفتند شکست یعنی تو هیچ کاری نکرده ای. گفت نه! شکست یعنی من هنوز چیزی یاد نگرفته ام. گفتند : شکست یعنی تو یک آدم احمق بودی. گفت نه! شکست یعنی من به اندازه کافی جرات و جسارت نداشته ام. گفتند : شکست یعنی تو دیگر به آن نمی رسی. گفت نه! شکست یعنی می باید از راهی دیگر به سوی هدفم حرکت کنم. گفتند : شکست یعنی تو حقیر و نادان هستی گفت نه!

اختلال تیک

آمار بازدید :1591
امتیاز :4
مشاهده جزئیات
کد مقاله :79
تیك ها چه هستند ؟
تیك ها می توانند تكان های غیرارادی گروهی از عضلات ارادی باشند. بخشی از تیك ها ممكن است قابل كنترل باشند، معمولاً برای یك مدت كوتاه و در صورتی كه فرد تلاش زیادی برای كنترل آنها داشته باشد. به هر حال تیك ها ممكن است در جهت خنثی كردن و جبران تلاش برای كنترلشان قوی تر شده و تكرار شوند. تیك ها می توانند شامل چشمك زدن ها ، شكلك های چهره، تیك های بینی ، یا باز شدن دهان باشند. برای فهم بهتر حالات كسی كه تیك دارد یك فرد می تواند برای مدتی طولانی سعی كند از پلك زدن خودداری كند. این كار ممكن است در آغاز ساده به نظر برسد، اما بعد از تقریباً 30 ثانیه پلك زدن به طور خودكار رخ می دهد. این همان حالتی است كه یك فرد كه یك تیك دارد دائماً حس می كند. تیك ها وقتی كه فرد تحت شرایط استرس‌زا قرار دارد شدیدتر می شود. تیك معمولاً وقتی ایجاد می شود كه یك خانواده در یك موقعیت غیرمنتظره قرار می گیرد و یا از یك محیط امن جابه‌جا می شود.
تیك ها معمولاً در سختی ها نوسان پیدا می كنند و اگر موقتاً رخ دهند، آنها معمولاً به یك تیك به خصوص محدود نمی شوند. تیك ها ممكن است صوتی یا حركتی باشند. تیك های كلامی شامل وزوز كردن ، ناله كردن ، یا گفتن لغات واقعی با الگوی انفجاری انقباضی هستند. (كلمات ممكن است پیوسته باشند)
تیك ها ممكن است ساده یا مركب باشند. یك تیك ساده بدون غرض است. مانند یك چشمك زدن ، تكان ناگهنی هر یك از عضلات دیگر، ناله، یا ایجاد یك صوت ، یك تیك مركب شامل حركت یك عضله با یك نیت است، مانند خاراندن ، پرتاب كردن ، یا جویدن. یك تیك كلامی مركب آن است كه یك لغت واقعی ایجاد می كند نه تنها یك صوت .
 
چه انواعی از تیك وجود دارند؟
نگران كننده ترین و پیچیده ترین اختلال تیك اختلال توره است. این اختلال مستلزم وقوع و تكرار تیك حداقل برای مدت یك سال است. تیك ها ذاتاً باید حركتی یا صوتی باشند. تیك ها باید مكرر باشند، و برای مدتی طولانی تر از 2 ماه هرگز متوقف نشوند. آنها همچنین باید باعث مشكلات مهمی شده باشند. اختلال توره مجموعه ای از تیك های گوناگون است، ADHD ، مانند نشانه ها، و اختلالات وسواسی – اجباری .
اختلال تیك مزمن حركتی
همان اختلال توره است به استثنای عدم همراهی با تیك صوتی.
 
اختلال تیك مزمن صوتی
همان اختلال توره است كه تنها شامل تیك های صوتی می شود. (فاقد تیك های حركتی است)
اختلال تیك حاد
اختلالی است شامل انواع تیك ها، كه به مدت كوتاه به وجود می آید و وقتی كه عامل استرس زای مسبب آن برطرف گردد حذف می شود. (كمتر از 3 ماه طول می كشد)
 
اختلالات تیكی كه به نوع دیگر مشخص نشده است (NOS)
شامل تمام اختلالات دیگری كه مناسب با ملاك های ذكر شده در اختلالات بالا نیستند.
 
اختلال توره
این اختلال تركیبی از هر دو تیك های صوتی و حركتی می باشد. اختلال توره باید از منظر بخشی از اختلالات رفتاری شامل تیك ها، رفتارهای وسواسی – اجباری و كمبود توجه، و اختلال بیش فعالی مورد ملاحظه قرار گیرد. به منظور تشخیص اختلال توره تیك ها باید به مدت یك سال حضور داشته و برای مدتی بیش از 2 ماه هیچگاه قطع نگردند. دورة طبیعی اختلال نوسان دارد، نوسان نشانه ها می تواند مربوط به عوامل استرس زا باشد یا نباشد.
منشاء اختلال ژنتیكی است، اعتقاد بر این است كه انتقال با یك كروموزم غیرجنسی غالب صورت می گیرد اما عوامل ژنتیكی دیگری نیز می توانند نقش داشته باشند، شامل بسط ژنتیكی (تنزل با زایش های متوالی ) و ژن گذاری (داشتن صفات به ارث رسیده متفاوت از كروموزم های پدر و مادر). نمود معمول اختلال توره با مقداری افزایش بیش فعالی و كج خلقی است. در این زمان بعضی از كودكان ممكن است با تشخیص ADHD شناخته شوند و با مصرف داروهای محرك شروع كنند، تا در آینده در هنگامی كه تیك ها توسعه پیدا می ‌كنند ادامه نیابند. تیك ها در ابتدا با درگیركردن فرد به تیك های حركتی در ناحیه صورت، مانند چشمك زدن ، شكلك درآوردن با چهره، مرتب كردن مو، بازكردن دهان، تیك بینی ، و حركات سریع گردن نمو پیدا می كنند. تیك ها بعداً به شانه ها و نواحی انتهایی بدن گسترش پیدا می كنند. معمولاً تیك های صوتی دیرتر توسعه پیدا می كنند و شامل صاف كردن گلو هستند. تیك های دیگر صوتی ممكن است شامل وزوز كردن ها، ناله كردن، سر و صداهای زیر و بم دار، داد زدن ها، و ادای لغات واقعی كه معمولاً فحش ها هستند باشند.
تیك های صوتی و حركتی ممكن است به صورت همراه با هم رخ دهند اما به منظور تشخیص توره نباید عامل تعیین كننده باشند. رفتار وسواسی – اجباری، اضطراب ، و افسردگی ممكن است با این اختلال هم پیوند باشند و معمولاً در دورة این بیماری دیرتر توسعه می یابند.
شرایط حاد بیماری ممكن است شدیداً مختل كننده باشد و زندگی با آن ممكن است دشوار باشد. درمان ممكن است در درجات مختلف مفید باشد.
دلایل دیگر برای به وجود آمدن تیك ها چیستند؟
تیك ها ممكن است به دلیل اضطراب شدید به وجود آیند، بعضی داروها مثل ریتالین، دكسدرین ، و آدرال (محرك ها) ، یا تگرتول ممكن است موجب ایجاد تیك شوند، در موارد نادری، عفونت های موثر بر مغز (آنسفالیت ها) ممكن است با تیك ها همراه باشند. اختلال ژنتیك و سوخت وسازی ، مخصوصاً آنهایی كه بر هسته های قاعده ای اثر می گذارند ممكن است با تیك ها یا اختلالاتی كه تظاهرات شبیه تیك دارند همراه باشند. همچنین عفونت های ویروسی ممكن است به ندرت موجب پدید آمدن تیك ها باشند. سرایت یك باكتری ویژه (استرپتوكوك) همراه شده است با گسترش تیك و رفتارهای وسواسی – اجباری . PANDAS یا اختلالات سیستم ایمنی خودكار ممكن است به امراض كودكان (NEUROPSYCHATRIC) با عفونت های استرپتوكوكی همراه می شوند، در هر آنتی بادی حمله استرپتوكوكی یك نهاد شناخته شده وجود دارد كه موجب نشانه های ذكر شده در بالا برروی هسته های قاعده ای می شود.
تیك ها باید از داءالرقص مشتق شده باشند. داءالرقص یك اختلال حركتی متفاوت با تیك است كه نمی تواند به وسیله ببننده تقلید شود. و متوقف كردن آن سخت تر است ، با حركات ارادی آمیخته نیست ، ندرتاً بعضی حملات ناگهانی داءالرقص ممكن است تقلیدهای كوتاه و سریع حركات اختلال تیك باشد.
 
درمان سندرم توره
در اكثر موارد نیازی به درمان كودكانی كه تیك دارند نیست. نوسانات دوره های بیماری درنگ كردن برای درمان را جزء یكی از انتخاب های همراه با احتیاط قرار می دهد. این مورد همچنین به روشنی تعیین كردن پاسخ به داروهای تجویز شده را دشوار می سازند، از آنجایی كه نوسانات معمول در عوض اثرات دارویی ممكن است موجب بهتر یا بدتر شدن بیماری باشد. وقتی درمان مورد ملاحظه قرار می گیرد، عصب شناسان مختلف ممکن است تفاوت های ناچیزی در در رویكردهایشان داشته باشند.
كلوندین (كاتاپرس) ممكن است توسط بعضی از افراد به عنوان اولین روش درمانی مورد استفاده قرار گیرد. مزیت این روش این است كه به صورت های متفاوت در دسترس است كه ممكن است یك بار در هفته جابه جا شود و نیاز به خوردن هرروزه قرص نیست. مثل گوانفزین (تنكس) كه داروی مركزی فعال كردن فشار خون است كه ممكن است برای تیك ها مفید باشد و رفتار بیش فعالانه را آرام كند. در بعضی موارد، مخصوصاً با تنكس، والدین یك پیشرفت را در میزان توجه و فعالیت های مدرسه ای گزارش كرده اند.
داروهای دیگر متوقف كننده تیك شامل پیموزاید، فلوفنازین، و هالوپریدول هستند. اینها بسیار موثر هستند، اما ممكن است با عوارض جانبی جدی ، شامل ایجاد لخته در جگر و خون، افزایش وزن، حساسیت ، ضعف ، و كند شدن حركات فیزیكی بدن همراه باشد. كند شدن حركات فیزیكی به طور بالقوه اختلال حركات غیرقابل برگشت، شامل دهان ، زبان، و نواحی انتهایی بدن است. دیگر داروهای مفید در این شرایط شامل SSRI ها هستند؛ كه شامل پروزاك ، زولوفت ، پكسیل، اووكس، و سلكسا است. این داروها ممكن است از اضطراب بكاهند و رفتارها و انحرافات وسواسی – اجباری را بهبود بخشند. آنها در اولین نمود خود به عنوان داروی ضد افسردگی هستند. افسردگی در اواخر بیماری تورة مراجع نقش فعالی ایفا می كنند.
درمان های دیگر شامل مشاوره روان شناسانه ، تغییر و تبدیل رفتاری ، گروه های حمایتی ، و بازخورد زیستی با نتایج محدود است.
دوره طبیعی و نتیجه این اختلال متنوع و گوناگون است و در شرایط متفاوت بلوغ فردی بدون به وجود آمدن اثرات دارویی درجه تیك ها و اختلال تدریجاً آهنگ كند شونده پیدا می كند.
 

نام نویسنده :سیاوش گودرزوند چگینی
تاریخ ساخت :1386/02/13 تاریخ اخرین ویرایش :1386/08/14
امتیاز شما :
ابتدای صفحه
بازگشت به شاخه های این بخش

تعداد :6

نظرات و پیشنهادات
ب :
یس
      تاریخ : 1387 يکشنبه 11 اسفند

درمان تیک :
من پسر 16 ساله هستم مبتلا به تیک صوتی و وسواس فکری شدید و از پیموزاید و هالوپریدول در حال حاضر استفاده دمی کنم ولی تا کنون درمان نیافته ام ایا تیک پایان پذیر است و آخرین شیوه درمان آن چیست؟
      تاریخ : 1387 سه شنبه 28 آبان

تشکر :
سلام از مطالب شما کمال تشکر را داریم
      تاریخ : 1387 يکشنبه 15 ارديبهشت

تشکر :
سلام از مطالب شما کمال تشکر را داریم
      تاریخ : 1387 يکشنبه 15 ارديبهشت

پاسخ مدیریت :
بازدید کننده عزیز

هدف از ارائه مقالاتی از این دست، آگاهی دادن می باشد. لذا توصیه می شود برای تشخیص دقیق و درمان قطعی به روانشناسان رجوع کنید.

با تشکر
مدیریت سایت
      تاریخ : 1386 شنبه 5 خرداد

سوال :
شما چه راهی را برای درمان تیک های کلامی توصیه می کنید؟
      تاریخ : 1386 سه شنبه 25 ارديبهشت
ارسال نظر و پیشنهاد
موضوع :
نظر و پیشنهاد :
(no HTML tag)